Çoban Yıldızı

Çoban Yıldızı bilgelik kaynağı sayıldığı için Türk mitlerinde yol göstericidir. Bu yıldız çıktığında Türkler sefere veya uzak yola çıkardı. Göçer toplumda bu önemli bir detaydır. Bir Karaçay Balkar türküsünde der ki:

Çolpan Yıldız yıldızların başıdır,

Demir Kazık göğün kımıldamaz taşıdır.

Alıntı: Curtubaev age.s.135 ve Türk Mitolojik Tarihi Eserleri

El Kimin-Şehriyar

Bu şiir Şehriyar tarafından İran’da kaleme alınmış olup, Turan fikrini en iyi anlatan eserlerden birisidir. Arzu Başarıcı

El Kimin

ŞehriyarŞehriyar’ım gözüm yaşı sel kimin,
Garip sen mi vetanında el kimin,
Sevdan üreğimde kara yel kimin,
Heç elden özgeye gardaş olar mı?
Haramzadalardan yoldaş olar mı?

 Gurt gurtnan dolaşır, itler it inen,
Gurt şikarnan doyar, itler küt inen,
Yanaşmanın goynu dolar pit inen
Heç elden özgeye gardaş olar mı?
Fars, Çin, Urustan yoldaş olar mı?

Oğuz Atam bizi görse neyliyer,
Dövüner dizini helak eyliyer,
Yeğin geyze gelir, gönü göynüyer,
Heç elden özgeye gardaş olar mı?
Yılandan, çiyandan yoldaş olar mı?

Bed-güman değilem Allah kerimdir,
Turan hayalimdir, etim, derimdir,
Böyyük Asya nece olsa benimdir,
Gurt yuvalarına tilki dolar mı?
Ayıdan, Moskof’tan yoldaş olar mı?

Şehriyar’ım, incinmeyin sözüme,
Dost acı danışar dostun özüne
Gah ağlaram, gah vururam dizime
Heç elden özgeye gardaş olar mı?
Hayından, uğrudan yoldaş olar mı?

                                                                                                  Şehriyar

 

Türk Kızı -Nihal Atsız

Bin cihana değişmem, şu öksüz Türk’lüğümü.  Türk Kızı Arzu Başarıcı

               Türk Kızı

Pınar başına geldiHüseyin Nihal Atsız
Bir elinde güğümü;
Çattı yay kaşlarını
Görünce güldüğümü,

Bağlamıştı gönlümü
Saçlarının düğümü.
Bilmiyordum bu örgü
Acaba bir büyü mü?

Sordum: Nerdedir yerin?
Nedir senin değerin?
Yedi kral vurulmuş,
Ne bu ceylan gözlerin?
Hangisine varırsın
Bu yedi ünlü erin?
Şöyle dedi bakarak
Göklere derin derin:

Kralların taçları
Beni bağlar büğü mü?
Orduları açamaz
Gönlümdeki düğümü.
Saraylarda süremem
Dağlarda sürdüğümü.
Bin cihana değişmem
Şu öksüz Türk’lüğümü…

Hüseyin Nihal Atsız