Küçük Oğul..

Arzu Başarıcı-mandala-Küçük Oğul
Küçük Oğul..

“Eski Türkler için ailenin koruyucusu ve baba yurdunun sahibi olarak ailenin küçük oğlu görülür. Küçük oğullarına Türkler “Od/Ot Tigin” derler. Mitolojik tüm hikayeler ve sonrasında masallara yansıyan küçük oğulların zeki, akıllı, cesur ve her şeyin üstesinden gelen olduğu tarifleri de buradan gelir. Baba ocağının ateşi küçük oğuldadır. Ateş iyesi de aynı orantıda küçük oğullarla ilişkilendirilir.”

Kaynak: Türk Mitolojik Sistemi