Ocak..

Arzu Başarıcı-mandala-Ocak
Ocak..

“Çok sık kullandığımız bazı ifadeler vardır. Bunlardan biri de aile ve evren kavramının özü olan ocak kelimesi ile ilgilidir. Ocağı yanmak, ocağı sönmek, ocağı batmak bugün de Türklerde çok kullanılan terimlerdir. Mitolojik kökenli bu ifadeler aslında şaman geleneklerinin uygulandığı dönemlerden kalmış bazı gelenekleri ifade eder. Örneğin cenaze merasimleri sonrasında toplanan kalabalık evine dönerken cenaze evindeki ateşi söndürür. Bunu yaparak ölenin bir defalık da olsa yaşam, aile ve etrafla bağının kopacağına inanılırdı.”

Kaynak: Türk Mitolojik Sistemi