Ok ve Yay..

“Albastı. Hemen hemen tüm Türk coğrafyalarında rastlanılan ve değişik adlarla sözü geçen bir varlık. Yaşamın karanlığa çekilmesi gibi üreme ve çoğalmanın önüne geçmek isteyen kötü varlıktır. Altay, Özbek, Türkmen ve birçok Türk coğrafyasındaki bu kötü varlık bebek ve anneye zarar verir. İnanca göre Umay bu kötülüğü durdurmak için sembolik tasvirinde olduğu gibi ok ve yay kullanarak onunla mücadele eder. Birçok eski Türk geleneğinde beşikteki bebek ve anne demir, yay, ok, bıçak, hançer kullanılarak korunmak istenir. Hala bu gelenekle beşiklerin sağ ve sol yanına ok ve yay resmedilmektedir.”

 

Kaynak: Ivanov S.V.Nacala XX. 1954 ve Türk Mitolojisi

Arzu Başarıcı-mandala-Ok ve Yay
Ok ve Yay..