Saygı..

Arzu Başarıcı-mandala-Saygı
Saygı..

“Mitolojik anlatımlarda Türklerin inanç modelinde sahip olunan tüm değerler özel statüdedir. Özellikle saygısızlığa tahammül yoktur. Türk töresi tümden bakarsanız saygısızlığı “af edilemeyen” olarak tanımlar. Kaldı ki, kıyametin habercisi konusuna bakınca tasvir edilen saygı konusu da, ana başlıklardan biridir. Tüm Türk mitlerinde ısrarla vurgulanmıştır.”

“Kıyametin alametleri korkutucu gelebilir. Korkut Ata, kıyamet habercisi cümleleri yıkıcı olsa da sarf eder. Ve bu haberlerin ilk vurucu noktası toplumda saygının kavram olarak tamamen yok olmasıdır.” Arzu Başarıcı