Daire ve Hayatın Temeli..

Arzu Başarıcı-mandala-Daire ve Hayatın Temeli
Daire ve Hayatın Temeli..

“Türk mitolojisinde daire evrenin bir şekilde onun sahibinin yani Tanrı’nın simgesidir. Daire içine yerleşen artı şekli dört yöndür. Yani, insanın yaşamsal mekanıdır. Türk boylarının bazılarında Tanrı tasviri yapılmak istenince daire gösterilirdi. Başlangıcı ve sonu olmayan daire, ölüm yaşam döngüsünü ifade eder. Yüksek ebedi varlığın adlandırılması yapılırsa dairenin sahibi de ebedi ve ezelidir. Birçok Tanrı’ya adanan ibadette dairesel hareketler olması bu eski kültlere mitlere dayanmaktadır.”

Kaynak: Türk Mitolojik Sistemi