Bozkurt..

Arzu Başarıcı-mandala-Bozkurt
Bozkurt..

“Türklerin dünyanın sonu yaklaştığında kurtuluş imgeleri de bellidir. Türk inancı aynı coğrafyadaki mistik uzak doğunun din ve inanç fikirlerine uzaktır. Türkler için kurtarıcı fikri baskındır. Kurtuluşu getirecek olan kişi bu inanca göre Türklüğün içinden çıkan bir kahramandır. Örneğin mitlerdeki Maydere Ülgen’in yarattığı 8. İnsandır ve o bir kahramandır. Mitolojideki destan ve kaynaklarda ise bu kahraman Bozkurt’tur.”

 

Kaynak: Türk Mitolojisi