Güneş..

Arzu Başarıcı-mandala-Güneş
Güneş..

“Türkler asla Güneşe tapınmamıştır. Bu yanlış bilgi tamamen kültlere hakim olmayan mitleri bilmeyenlerin görüşüdür. Tanrı Güneşle bir asla tutulmazdı. Güneş kutsal kabul edilirdi. Çünkü büyük ve yüce Tanrı’nın yeryüzüne yansıyan ışığı parıldaması gibi kabul görürdü. Bu sebeple Türkler geçmişten günümüze Güneşi şahit tutarak ant verip diz vurur.”


Kaynak: Türk Mitolojisi