Umay Ana ve iyi dilekler..

Arzu Başarıcı-mandala-Umay Ana ve iyi dilekler
Umay Ana ve iyi dilekler..

“Tüm Türk kavimlerinde Umay ana kadın ve çocukların koruyucusudur. Mitolojik tüm veriler sadece Müslüman Türklerde değil tümünde devam eden cümleler halindedir. Mesela Kırgızlarda hala geleneklerde kullanılır. Aksakallılar sünnet için çağırılınca su ya da ilaç fark etmez bir şey ister ve çocuğa bunu içirirken dualarında “benim elim değil Umay Ene Batma Zurayıın eli” derler. Çocuklarını evlendirenler de benzer şekilde, “kendinizi ve çocuklarınızı Umay Ene korusun, hastalıklardan uzak tutsun” derler. Türk mitlerinin tümünde aslında Umay Ana/Ayıısıt tüm kadınların, dişilerin ve onların yavrularının koruyucusudur. Yakut Türklerinde bu beyaz bir kuğu olarak simgelenir. Bu kuğular gökten inerken beyaz kısrak olurlar. Hatta Kırgızlarda Umay Ana’ya Nevruz’da dua edilir. Bolluk bereket için, kötülüğü kovmak için, sağlıklı bir yıl olması için yapılan bu merasimlerde Umay Ana’yı temsilen bir kadın çıkar, güzel kokulu tütsüler savurarak, “Alaslama Töreni” yapar. İyi dilekler içeren şu sözleri söyler:”

                                                                                                   Alas, Alas

Ar baleden kalas

Aydan aman cıldan esen bololu

Eski cıl ketti

Canı cıl keldi

Canır cılıbız

Cakşılıktın cılı bolsun

Tokçuluktun cılı bolsun

Koroobuz malga tolsun

Elibiz danga tolsun

Cer ayrılıp kök çıksın

Celin ayrılıp süt çıksın

Elibizge beykut bersin

Curtta tınçtık bolsun

Balasızga bala ber

Tukumsuzga tukum ber

Calpıbızdı Tenir koldosun

Oomiyn.

 

Kaynak: Türk Mitolojik Sistemi