Udugan..

Arzu Başarıcı-mandala-Udugan
Udugan..

““Udugan” terimi kadın şamanlara verilen bir unvandır. Bu unvan belki de eski ocak kültlerinin bir onayıdır. Udugan (Odigan) Türkçe’de od/ud kökü ile Moğolca kadın cinsinin ön eki olan “gan”dan türemiştir. Halen kullanılan ateş kelimesiyle aynı anlamda olan “od” çoğu Türk ailede kullanılmaya devam ediyor. Örnek, kültürel bir izlemde ateş yakıp üzerinden atlamaktır. Bu şekilde yapılan ritüellerde hala uygulanmaktadır. Eski mitlerde tepelik bir yerde alanda ateş yakıp üzerinden atlamak “Tanrıdan mutluluk dilemek” anlamındadır. Haliyle Odigan ocak iyesi ve ateş kültü aslında aile soy ve bunlara bağlı kavramların mutluluk içeren konularıyla bağlanmış temalardır.”

 

Kaynak: Türk Mitolojik Sistemi