Tufan..

Arzu Başarıcı-mandala-Tufan
Tufan..

“Türk inanç sisteminde doğal olaylar ve tabiata ait her şey iyelerle birlikte tanımlanır. Mesela yağmurun iyesi bazı Türklerde Burkut Baba’dır. Balkır Türklerinde şimşek iyesi Şibilya vardır. Aslında bunlar birçok medeniyette rastlandığı gibi çok tanrılı bir durum değildir. Tamamen tek tanrı modelinin temsilidir. Çünkü Türklerde Tanrının tüm vasıfları özeldir ve isimlendirilerek anılır. Tanrının sahip olduğu kudreti pekiştirmenin yoludur bu. Tufan bile özeldir. Oldukça acımasız doğa olayı olmasına rağmen önemlidir ve mitlerde büyük değeri vardır.”

“Temir Kazık’a bağlanan yıldızlar kopar birgün. 7 köpek olarak betimlenen 7 kardeş zincirleri kopartır. Böylece dünyanın sonu gelir. Tüm gezegenler güneşle aynı hatta dizildiğinde 10.Gezegen dünyayı hedef alır. Hızla kutuplar değişir ve Tufan başlar.”

 

Kaynak: Türk Mitolojisi