Türk ve Tanrı..

Arzu Başarıcı-mandala-Türk ve Tanrı
Türk ve Tanrı..

 

“Mitolojik tüm kayıt ve verilerin toplamına göre; Türkler için Tanrı koruyan, gözeten, sakınan, bolluğu ve nimeti veren felaketlerden koruyandır. Tanrı yerin ve göğün tek sahibidir. Güç ve kuvveti sadece Tanrı’dan ister. Sadece Tanrı’ya hesap verirler. Yaptıkları ya da yapacakları her işi Tanrı adına yaparlar. Her şeyi kaplayan, kavrayan ve her şeyin üzerinde olan Gök Tanrı’dır.”

 

Kaynak: Türk Mitolojisi