Umay Ana –Ayıısıt..

Arzu Başarıcı-mandala-Umay Ana-Ayıısıt
Umay Ana –Ayıısıt..

“Umay Ana miti ile kuş-ağaç mitleri ilişkilidir. Çünkü çoğu tasvirinde Umay Ana kutsal Kayın Ağacı’nda yaşar ve kuş iyesidir. Kayın Ağacı da dünya ağacıdır ve Umay Ana ile direkt bağlantılıdır. Bu doğrudan bağlantı çok eski tabiat kültlerinin bir izidir. Umay Ana zaman içerisinde değişimlerini tamamlar ve kavram can alma, can verme ve ruh verme fonksiyonlarıyla birleşir. Birçok Türk kavminde Umay Ana karşılığı “Ayıısıt” adında betimlenir. Eski Türkçe’de bunun karşılığı kadının sonu yani rahmi anlamına gelir. Örneğin, Kıpçak edebiyatında anlatılan Nuh Tufanı ile ilgili eski metinlerde Umay Ana/Ayıısıt adı kullanılmış ve anlatılan tema yine kadının sonu yani rahim manasında tasvir edilmiştir.”

 

Kaynak: Türk Mitolojik Sistemi