Kazım Öztürk -Atatürk’ün T.B.M.M. Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları

Arzu Başarıcı-Kitap Önerileri
Kazım Öztürk -Atatürk’ün T.B.M.M. Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları

Kitaptan alıntılar..

Bu derleme çoğunlukla, Atatürk’ün yokluklar, zaman zaman hastalıklar içinde iç ve dış düşmanlarla amansız mücadeleyi sürdürdüğü bir dönemdeki meclisin açık ve gizli oturumlarında yaptığı konuşmaların tamamını kapsar.

 

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Son Harbin Tafsilatına Dair Beyanatı

Avusturya, Almanya, Rusya ve hatta dünyanın en muhafazakar bir medeniyetine mensup Çin İmparatorlukları o büyük fikir cereyanının kahhar sadmeleriyle, gözlerimizin önünde, devrilmiştir.

İşte efendiler, yeni Türkiye Devleti de cihana hakim o büyük ve kaadir fikrin Türkiye’de tecellisidir, tahakkukudur.

Cihanın içtima ve siyasi icabatından doğan ve binlerce senedir Türk tarihinin neticei tekamülü olan Devletimiz, devam ve istikrarın bütün evsaf ve şeraitini haizdir.

Efendiler bu şeraitin mesut inkişafını teminde, Heyeti Celilenizin mazharı muvaffakiyet olmasını Cenabı Haktan niyaz ederim.

Atatürk’ün T.B.M.M. Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları, Kazım Öztürk

Cilt II sayfa 1002 Kültür Bakanlığı Yayınları

Okudum.. Yazarın emeğine sağlık.. Tavsiye ederek paylaşıyorum. Arzu Başarıcı