Ritüel..

Arzu Başarıcı-mandala-Ritüel
Ritüel..

“Türk mitolojisinde Şamanların sözlü mitolojik bilgileri de önemli bir derinliktir. Ritüellerin sözlere dayalı seslenişlerinde harmanlanmış kavramlar vardır. Ama hiçbiri soyut ve somut olanı karıştırmamıştır. Örneğin; Ülgen’e sesleniş ve törenler vardır. Fakat Orhun Yenisey Kitabelerindeki Gök Tengri’nin yerini asla bir şey doldurmaz. O Tengri’dir. Tektir.”

Kaynak: Türk Mitolojik Sistemi