Ay..

“Türk mitlerinde Ay Tutulması olayı da işlenmiştir. Değişik Türk boylarındaki inançlara göre Ay o sırada Yelbegen adlı bir canavarın saldırısına uğrayıp yenmektedir. Orta Asya ve Balkan Türklerinde olan yerleşik inanca göre Ay tutulduğunda Yelbegen’den Ay’ı kurtarmak için göğe ateş, ok, taş atılır hatta gürültü çıkaran teneke benzeri aletler çalınırdı.”

 Kaynak: Türk Mitolojisi

Arzu Başarıcı-mandala-Ay
Ay..