Umay Ana..

“Umay adının eski Türk yazıtlarında dört kez geçtiği bilinir. Ve, asıl görevi tanımlıdır. Tanrı ile birlikte Türk Milleti’ni koruduğu dile getirilir. Orhun-Yenisey Yazıtları da onun işlevlerini bildiren belgedir. Türk mitolojisinde Umay bugün olduğu gibi mana bakımından hayat, can, ruh ile ilgili tüm canlıların bağlayıcısıdır. Bazı kavimlerde sadece çocukların korumacısı değil, yetişkinlerin de himayecisi, çoğaltıcısıdır.”

 

Arzu-Basarici-mandala-Umay Ana
Umay Ana..

Kaynak: Potapov L.P. Umay Bojestva sayfa 284