Başlangıç..

“Bütün doğal kapılı yerler, karanlık tünel ve mağaralar, dağ oyukları ve kaya delikleri Türk Mitolojisi içinde önemli bir noktadır. Yeni Başlangıç, Yeni Hayat anlamı yüklenir hepsine.. Aynı şekilde daha sonraki semavi dinlerde de rastlanan bu kavramlar yeni oluşumların da geçişken başlangıcıdır. Mağaralar özellikle dağ-kutsal merkez ve türeyiş manaları eklenerek tüm dinsel figürlerde yüzyıllardır kullanılır.”

 

Arzu Başarıcı-mandala-Başlangıç
Başlangıç..

Kaynak: Türk Mitolojisi