Uluğ İğdemir -Mustafa Kemal Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe

Kitaptan bir alıntı..

“-Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size Bombasırtı vak’asını anlatmadan geçemiyeceğim. Mütekabil siperler arasında mesafemiz sekiz metro, yani ölüm muhakkak, muhakkak… Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına kamilen düşüyor, ikincidekiler, onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kur’anı Kerim, cennete girmeğe hazırlanıyorlar. Bilmiyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları XVI. Dizi-Sa.41

Yayınlayan: Uluğ İğdemir, Türk Tarih Kurumu Eski Genel Müdürü

Okudum.. Yazarın emeğine sağlık.. Tavsiye ederek paylaşıyorum. Arzu Başarıcı

Arzu Başarıcı-Kitap Önerileri
Uluğ İğdemir -Mustafa Kemal Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe