Çoban Yıldızı

Çoban Yıldızı bilgelik kaynağı sayıldığı için Türk mitlerinde yol göstericidir. Bu yıldız çıktığında Türkler sefere veya uzak yola çıkardı. Göçer toplumda bu önemli bir detaydır. Bir Karaçay Balkar türküsünde der ki:

Çolpan Yıldız yıldızların başıdır,

Demir Kazık göğün kımıldamaz taşıdır.

Alıntı: Curtubaev age.s.135 ve Türk Mitolojik Tarihi Eserleri